OTÁZKY A ODPOVEDE

Úvod RADY A TIPYOTÁZKY A ODPOVEDE

Domáce čistiarne odpadových vôd, septiky, žumpy – otázky a odpovede.

Domáce čistiarne odpadových vôd, žumpy a septiky. Čo stojí za to vedieť pri plánovaní výstavby takýchto zariadení.

1) Čo postaviť? septik alebo domácu čističku odpadových vôd? a) výstavba septiku, b) výstavba domovej čistiarne odpadových vôd.
2.) Ktoré prípravky sú najefektívnejšie na čistenie odpadových vôd?
3) Je domáca čistička odpadových vôd bezpečná pre používateľov a životné prostredie?
4) Aká čistička odpadových vôd pre domácnosť – s infiltráciou alebo s posteľou?
5) Ako si zvoliť veľkosť domácej čističky odpadových vôd?
6) Ako udržať vysokú účinnosť domácej čističky odpadových vôd?
7) Čo robiť, aby domáca čistička odpadových vôd fungovala bezchybne?
8) Aké prípravky by sa mali používať v domácnosti, aby nezasahovali do práce domácich čistiarní odpadových vôd?
9) Ako zabrániť možným problémom s prienikom odpadových vôd?
10) Aké príčiny a príznaky poukazujú na nesprávnu činnosť infiltračných systémov?

11) Niektoré dôležité pravidlá správania sa pre používateľov čistiarní odpadových vôd.

________________________________________________________________________________________


1) Čo postaviť, septik alebo domácu čističku odpadových vôd?

a) Konštrukcia septiku, alebo inštalácia septiku z betónu, alebo plastu sa javia ako najjednoduchší spôsob vypúšťania odpadových vôd z domácností.
Malo by sa však vziať do úvahy, že z prevádzkových dôvodov nejde vždy o najlacnejšie riešenie. Zvyčajne dlhá doba uchovávania splaškov v septiku spôsobuje jeho zahnívanie a tvorbu nepríjemného zápachu. V prípade splaškov komunálnych čistiarní odpadových vôd ovplyvňuje stupeň ich rozpadu (stanovený za pár minút pomocou indexu znečistenia CHSK) výšku poplatkov, ktoré sa za ne účtujú, a tiež náklady na ich zneškodnenie cisternovým vozom .
Niektoré z vyššie uvedených problémov je možné eliminovať použitím koncentrátov biopreparátov: Biozym – ŽUMPA A SEPTIK pre splašky zhromažďované v septikoch. Vysoká účinnosť rozkladu látok vyskytujúcich sa v odpadových vodách: tuky, sacharidy, proteíny, celulóza alebo zlúčeniny fosforu, tvorbe tukovej peny a eliminujú nepríjemný zápach.

b) V súčasnosti je dôležitým prvkom v prospech výstavby domácej čističky odpadových vôd ekonomický výpočet. Z hľadiska dlhoročného používania je to najlacnejší spôsob vypúšťania splaškov z domácností.
Je pravda, že správna prevádzka čistiarne odpadových vôd si vyžaduje použitie enzymatických a bakteriálnych koncentrátov raz týždenne: Biozym – ČOV na rozklad organických znečisťujúcich látok v splaškoch. Zaisťujú však veľmi efektívny a efektívny biologický rozklad vzniknutej odpadovej vody a infiltrácia výluhu cez drenážne odtoky ,alebo absorpčné vrty sa vykonáva gravitáciou.


2) Ktoré biologické preparáty sú najefektívnejšie na čistenie odpadových vôd?

Na základe vykonaného výskumu enzymatické a bakteriálne koncentráty: Biozym® ukazujú maximálnu účinnosť dosiahnutú v čo najkratšom čase.

Biozym – ŽUMPA A SEPTIK  je koncentrát určený pre všetky typy septikov a žump. Sypká forma prípravku zaisťuje ľahké dávkovanie – cez toaletu. Dávkovač v balení umožňuje pripraviť príslušnú dávku prípravku.

Biozym – ČOV – čistiareň odpadových vôd je koncentrát pre všetky typy čov. Veľmi pohodlné použitie vďaka koncentrátu rozpustnom vo vode. Biopreparát s rozšíreným zložením imobilizovaných enzýmov sa odporúča predovšetkým pre čistiarne odpadových vôd: s biologickým lôžkom, prevzdušňovaním a aktívnym kalom a pre čističky odpadových vôd s počiatočnou nádržou (usadzovacou nádržou).

Enzýmy a baktérie obsiahnuté v koncentrátoch účinne rozkladajú komplexné organické látky prítomné v odpadovej vode: sacharidy, bielkoviny, tuky a celulózu na jednoduché zlúčeniny: oxid uhličitý, vodu a zlúčeniny dusíka. Účinne tiež eliminujú nepríjemný zápach.

Biopreparáty na čistenie domových odpadových vôd vykazujú vysokú účinnosť v mikro aj makro meradle, preto sa používajú pri:

 • septiky bez odtoku,
 • domáce čistiarne s infiltračným odtokom,
 • čističky odpadových vôd s biologickým lôžkom, prevzdušňovaním a aktivovaným kalom,
 • latríny a hnijúce jamy,
 • odvodňovacie priekopy zaplavené splaškami,
 • na povodiach divokej splaškovej vody,
 • sídliskové a kontajnerové septiky,
 • mechanicko-biologické čistiarne odpadových vôd,
 • komunálne a komunálne čistiarne odpadových vôd preťažené biologickým zaťažením.

3) Je domáca čistička odpadových vôd bezpečná pre používateľov a životné prostredie?

Na základe mnohoročného výskumu, skúseností a pozorovaní možno jednoznačne konštatovať, že správne nainštalované domáce čistiarne odpadových vôd, ktoré používajú enzýmovo-bakteriálne prípravky: Biozym® na rozklad organických znečisťujúcich látok v odpadových vodách, sú bezpečné pre používateľov aj pre prírodné prostredie.
Vyššie uvedené biopreparáty použité v procese biodegradácie nepoškodzujú: kanalizačné systémy, keramické, kovové, betónové alebo plastové zariadenia.


4) Aká čistička odpadových vôd pre domácnosť – s infiltráciou alebo s posteľou?

Vzhľadom na bohatú ponuku na slovenskom trhu je potrebné výber čističky odpadových vôd konzultovať s odborníkom v oblasti technológie čistenia odpadových vôd.
Je však veľmi dôležité používať (čo potvrdzujú nezávislé štúdie) najkvalitnejšie biopreparáty od začiatku prevádzky zariadenia: Biozym® na rozklad organických znečisťujúcich látok v odpadových vodách.


5) Ako si zvoliť veľkosť domácej čističky odpadových vôd?

Jedným z dôvodov chybnej činnosti čistiarne odpadových vôd je nesprávna veľkosť zariadení vo vzťahu k množstvu vyprodukovaných odpadových vôd. Dôležitým prvkom, ktorý má kľúčový vplyv na procesy čistenia, je veľkosť predbežnej nádrže, ktorá by mala zabezpečiť 5-dňovú dobu zadržania odpadovej vody.

Pri projektovaní domácej čistiarne odpadových vôd sa predpokladá, že jednotková spotreba vody je:

 • 0,10 – 0,12 m³ – splašky na osobu / deň,
 • MK – počet obyvateľov,
 • d – počet dní.

Napríklad pre 4-člennú rodinu bude kapacita nádrže, ktorá poskytuje 5-dňovú retenčnú dobu odpadových vôd,:

(0,12 m x 4 MK) x d = 0,48 m 3 / d x 5 d = 2,4 m 3

Vzhľadom na variabilitu spotreby vody a rezervy by mal byť objem vstupnej nádrže 2,5 až m³. Väčší rezervoár s dlhšou retenčnou dobou sa neodporúča, pretože v prípade nesystematického použitia biopreparátov môže dôjsť k hnitiu odpadových vôd.


6) Ako udržať vysokú účinnosť domácej čističky odpadových vôd?

Mimoriadne dôležitým prvkom ovplyvňujúcim efektívnosť domácich čistiarní je kvalita biopreparátov systematicky používaných na čistenie odpadových vôd.
Najefektívnejšie sú biopreparáty s vysokým obsahom baktérií, ktoré tiež obsahujú imobilizované enzýmy pridané vo fáze výroby.
Sú to práve enzýmy, ktoré výrazne urýchľujú proces rozkladu znečisťujúcich látok, zvyšujú účinnosť čistenia odpadových vôd a umožňujú vám dosiahnuť maximálnu účinnosť už za niekoľko hodín!
Vyššie uvedené kritériá spĺňajú enzymatické a bakteriálne koncentráty pre spustenie čistiarne odpadových vôd: Biozym®, ktoré umožňujúce mnoho rokov bezporuchovej prevádzky čističky odpadových vôd.


7) Čo robiť, aby domáca čistička odpadových vôd fungovala bezchybne?

Čistiareň odpadových vôd pre domácnosť nie je zariadenie, ktoré vyčistí všetky odpadové vody. Znečisťujúce látky obsiahnuté v domových odpadových vodách: sacharidy, bielkoviny, tuky a celulóza sa účinne rozkladajú až za pomoci enzymatických a bakteriálnych prípravkov: Biozym®.
Bohužiaľ, väčšina chemikálií bežne používaných v domácnostiach nielenže ničí užitočnú bakteriálnu flóru, ale čo je horšie, iba skvapalňuje a vylúhuje tuky – bez toho, aby došlo k ich biologickému odbúravaniu!
Nerozložené tuky v odpadových vodách spojené s chemickou devastáciou prospešných baktérií sú najbežnejšou príčinou nefunkčnosti domácich čistiarní odpadových vôd. V dôsledku preťažení a porúch v procese biodegradácie môže dôjsť k nasledovnému: tvorba tukovej kôry, hnitie odpadových vôd, hromadenie biologických membrán v zariadeniach. Vo výsledku to vedie k pomalšej infiltrácii výluhu, alebo dokonca k upchávaniu odtokov, alebo lymfatických vrtov.
Alternatívou k agresívnej chémii, ktorá umožňuje jej elimináciu z domácností, sú biopreparáty z rady „Biozym – Proecosan“. Enzymatické, ekologické koncentráty umožňujú efektívne: pranie, čistenie, odmasťovanie, odstraňovanie vodného kameňa, alebo odblokovanie, ale čo je najdôležitejšie, podporujú proces biodegradácie (rozkladu) ťažko biologicky odbúrateľných znečisťujúcich látok, najmä tukov, od okamihu, keď skončia v odpadových vodách v našich domovoch. . (bod 8)
Napriek tomu je v domácej čistiarni nadbytočný tuk (po upečení, vyprážaní …) vždy lepšie zhromaždiť papierovou utierkou a zlikvidovať ako tuhý odpad.


8) Aké prípravky by sa mali používať v domácnosti, aby nezasahovali do práce domácich čistiarní odpadových vôd?

Bol vyvinutý rad koncentrovaných bioproduktov na podporu práce domácich čistiarní odpadových vôd a na ochranu životného prostredia.

„Proecosan“.
V neustále rozšírenej rade sú už k dispozícii tieto biopreparáty:

Biozym – WC gél – biologicky odbúrateľný koncentrát na čistenie toaliet, pisoárov a bidetov. Umýva, odstraňuje pachy, odstraňuje vodný kameň a usadeniny, tiež pod vodnou hladinou. Na základe koncentrátov kyselín pochádzajúcich z rastlín nezasahuje do činnosti domácich čistiarní odpadových vôd a nepoškodzuje čistené zariadenia.

Biozym – Sífón a potrubie – koncentrát, ktorý rozkladá ekologicky organické látky a usadzuje sa v odtokoch domácich sanitárnych zariadení a kanalizácií.
Účinne čistí vnútro práčok, umývačiek riadu a zariadení na vyprážanie hranoliek.

Biozym – TABLETY DO UMÝVAČKY RIADU – enzymatické, ekologické tablety na umývanie riadu. Rozkladajú tuky a zvyšky jedál hromadiace sa v umývačke riadu, odstraňujú: zakalenie čaju a kávy. Vďaka enzýmom sú účinné pri nízkych teplotách (40 ° C alebo v ekologickom režime), čo má za následok úspory v spotrebe elektriny a vody.

Biozym – KUCHYNSKÁ PENA NA ČISTENIE, ODMASŤOVANIE – ekologický, enzymatický koncentrát na báze zložiek rastlinného pôvodu. Vďaka neutrálnemu pH je nedráždivý, nepoškodzuje vyčistené prístroje a neobsahuje alergénne vonné látky. Dávkovač peny uľahčuje čistenie zvislých prvkov.

Biozym – EKOLOGICKÝ KAPALNÝ ČISTIACI PODLAHOVÝ KONCENTRÁT – zmes enzýmov a povrchovo aktívnych látok na báze prírodných surovín a nealergénnych éterických olejov. Vďaka enzýmom má vynikajúce čistiace a odmasťovacie vlastnosti, je vhodný na všetky typy povrchov. Podporuje čistenie domácich a domácich odpadových vôd v čistiarňach odpadových vôd a septikoch.

Biozym – KOMPOST – enzymaticko-bakteriálny ekologický koncentrát na kompostovanie organického odpadu. Obsahuje vybrané mikroorganizmy, imobilizované enzýmy a látky, ktoré aktivujú proces kompostovania. Urýchľuje biologický rozklad organického odpadu, skracuje čas získania vyzretého kompostu na 6-7 týždňov. Eliminuje pachy vznikajúce pri kompostovaní a skladovaní separovaného organického odpadu, zmenšuje objem kompostovanej biomasy.

Biozym – JAZIERKA A RYBNÍČKY – biologický a minerálny koncentrát na obnovenie a stabilizáciu biochemickej rovnováhy vo vodných nádržiach. Zabraňuje kvitnutiu, zazelenaniu, zakalenej vode, brzdí rast rias a tvorbu kalu.


9) Ako zabrániť možným problémom s prienikom odpadových vôd?

Chemické látky používané v domácnostiach (často agresívne) interferujú s mineralizačnými procesmi a spôsobujú, že do odtoku sa dodáva nedostatočne vyčistený odpad. Aby sa zabránilo prevádzkovým problémom s prienikom splaškových vôd, odporúča sa pravidelne čistiť drenáž a lymfatické studne. Enzymový koncentrát Biozym – SIFÓN A POTRUBIE obsahuje kokteil imobilizovaných enzýmov, ktorý účinne odbúrava tuky a organické látky, ktoré sa dostávajú do drenážnych systémov. Takáto „preventívna očistná kúra“ by sa mala vykonávať každých šesť mesiacov (na jar a na jeseň), aby sa odbúrali organické látky migrujúce do drenážnych systémov, ktoré bránia alebo dokonca blokujú odtok výluhu.


10) Aké príčiny a príznaky poukazujú na nesprávnu činnosť infiltračných systémov?

a) Vniknutie do infiltračnej zóny nespracovaného odpadu spôsobuje: vývoj nežiaducich mikroorganizmov, uvoľňovanie nepríjemných zápachov, rast biologickej membrány – čo vedie k upchatiu drenáže, alebo absorpčného lôžka.
V prípade silného hnilobného zápachu, ktorý je zreteľne viditeľný na vetracích krboch, alebo ak v odtokoch, alebo absorpčných jamkách zostáva tekutina, použite Biozym – SIFÓN A POTRUBIE.
Biozym – SIFÓN A POTRUBIE je vysoko účinný koncentrát, ktorý umožňuje odblokovanie upchatého odtoku. Obsahuje veľmi vysokú koncentráciu špeciálne vybraných komplexov enzýmov a baktérií, ktoré rozkladajú usadeniny a tuky usadené v drenážnom odtoku alebo absorpčnej jamke.
V zariadeniach s predchádzajúcimi problémami s priesakom výluhov sa odporúča preventívne používať koncentrát raz ročne (najlepšie v lete) na zlepšenie infiltrácie a regenerácie zásypu pôdy.

b) spodina na povrchu splaškovej vody oddeľuje prístup vzdušného kyslíka, čo vedie k zintenzívneniu anaeróbnych zmien v zbernej nádrži. Odtok z takejto usadzovacej nádrže, ktorý sa dostáva do odtoku alebo do absorpčnej studne, spôsobuje upchatie odtokov alebo lôžka – bráni odtoku a tiež vytvára nepríjemný zápach.
V prípade, že sa v primárnej sedimentačnej nádrži objaví špina, použite Biozym – SIFÓN A POTRUBIE.
Pôsobenie je založené na biologickom rozklade peny tvorenej na povrchu splaškov zhromaždených v predbežných nádržiach čistiarní odpadových vôd pre domácnosť alebo v septikoch. Ďalším účinkom prípravku je eliminácia nepríjemného zápachu, ktorý sa vylučuje počas rastu peny a hniloby odpadových vôd.


11.) Niekoľko pravidiel správania pre domácich používateľov čistiarní odpadových vôd. Sú výsledkom experimentov a pozorovaní vyplývajúcich z mnohoročného používania enzýmových a bakteriálnych prípravkov v procesoch biodegradácie odpadových vôd.


Čomu sa treba vyhnúť:

 • chemické toaletné prípravky obsahujúce aktívny chlór, ktoré ničia užitočnú bakteriálnu flóru čistiarne odpadových vôd,
 • ťažko biologicky odbúrateľné čistiace prostriedky pre kuchyne a kúpeľne:
 • chemické odvápňovače,
 • tablety do umývačky riadu obsahujúce fosfáty,
 • odstraňovače škvŕn,
 • agresívne odtoky, ktoré spomaľujú a paralyzujú prácu čistiarne odpadových vôd
 • nalievanie tuku z panvíc, fritéz do umývadla …
 • vykonanie niekoľkých umývaní za jeden deň, aby sa zabránilo nadmernej koncentrácii fosforečnanov a čistiacich prostriedkov, ktoré bránia pôsobeniu prospešných baktérií.
 • Prášky by mali byť nahradené pracími gélmi bez fosfátov.

Čo si pamätať:

 • preventívne sa oplatí zvýšiť (50 – 100%) týždennú dávku biopreparátu v nasledujúcich situáciách:
 • pravidelné zvyšovanie počtu používateľov (pobyt hostí),
 • používanie antibiotík členmi domácnosti,
 • vynechanie týždennej dávky biopreparátu,
 • silné mrazy, ktoré môžu spomaliť procesy biodegradácie v čistiarni.

© Autorské práva Biozym®

.

Pokiaľ  Vám z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje objednanie prostredníctvom nášho internetového obchodu, môžete si objednať tovar aj telefonicky: Pondelok až Piatok od 09:00-17:00 na telefónnom čísle: 0949 275 602 alebo 0903 398 022, kde Vám ochotne poradíme a informujeme Vás o čase doručenia.

 

 

 

Copyright 2016 - 2023 © Predávame prípravky, baktérie do žumpy, septiku, čov.