Ochrana osobných údajov

Úvod Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci,

Venujte, prosím, pozornosť nasledujúcej informácii týkajúcej sa zmien v Obchodných podmienkach, ktoré reflektujú na účinnosť Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) ku dňu 25. mája 2018.

Zmeny Obchodných podmienok sa týkajú len ochrany osobných údajov a menovite sa jedná o zmeny v článku 11. Tieto zmeny sú výsledkom právnych analýz a konzultácií s kľúčovými európskymi autoritami pre ochranu osobných údajov a ich obsah oprávňuje prenos a spracovanie osobných údajov pre účely dodania objednaného tovaru a služieb zo strany prevádzkovateľa www.proecosan.sk podľa povinností stanovených Nariadením. www.proecosan.sk je v úlohe prevádzkovateľa osobných údajov a je tak zodpovední za nakladanie s nimi podľa Nariadenia a platnej legislatívy, a okrem tohto ujednania nie je potrebné mať medzi klientom uzavretú ďalšiu zmluvu o spracovaní osobných údajov.

Na záver by sme Vás radi uistili, že venujeme maximálnu pozornosť ochrane osobných údajov a všetkých dát, s ktorými nakladáme. Bližšie informácie ku spracovaniu osobných údajov sú špecifikované v Prehlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je umiestené na našom eshope www.proecosan.sk

 

Aktualizované Obchodné podmienky sú platné od 25.5.2018.

 


Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás samozrejmosťou. 

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.proecosan.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., a v súlade s Obchodnými podmienkami našej spoločnosti.

AKÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutie objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplatení dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie príjmov výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať / preplatiť.

K ČOMU ÚDAJE SLÚŽIA?

Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalo, alebo dočasne. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

Údaje, ktoré získavame s Vašim súhlasom, slúžia na posúdenie Vašej dôveryhodnosti, bonity a platobnej morálky. Na základe tohto Vám potom môžeme ponúknuť ďalšie špeciálne služby.

AKO MÔŽETE EXISTENCIU TÝCHTO DÁT OVPLYVNIŤ?

Po zalogovaní do eshopu www.proecosan.sk môžete tieto údaje editovať či zmazať. (Z účtovných dôvodov nie je možné editovať fakturačné údaje). V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí poslať e-mail na obchod@proecosan.sk.

AKO SÚ ZABEZPEČENÉ NÁKUPNÉ TERMINÁLY V PREDAJNIACH?

Tieto počítače neukladajú žiadne informácie do pamäti “cache” ani ako cookies alebo inou formou, je znemožnené zapamätania akýchkoľvek hesiel, je znemožnené automatické doplňovanie formulárov. Všetky tieto počítače sú zabezpečené proti konfiguračným zmenám a pravidelne kontrolované a strážené proti zneužitiu.

.

Pokiaľ  Vám z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje objednanie prostredníctvom nášho internetového obchodu, môžete si objednať tovar aj telefonicky: Pondelok až Piatok od 09:00-17:00 na telefónnom čísle: 0949 275 602 alebo 0903 398 022, kde Vám ochotne poradíme a informujeme Vás o čase doručenia.

Copyright 2016 - 2021 © Predávame prípravky, baktérie do žumpy, septiku, čov.